Kunta-alan neuvottelutulos on hyväksytty

29.5.2020

Sopimuksessa on sovittu mm:

Yleiskorotuksia on kaksi

- 1.8.2020 26 €, kuitenkin vähintään 1,22% (raja n. 2100 €)

- 1.4.2021 1%

Paikallinen järjestelyerä 0,8% neuvotellaan paikallisesti.

Kiky-työajan pidennys poistuu 30.8.2020 eli tämön jälkeen toimistotyössä viikkotyöaika on 36 h 15 min ja yleistyöajassa 38 h 15 min.

Lomarahanvaihto vapaaksi 2021 alkaen

- Lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi, jos työnantaja ja työntekijä sopivat tästä kirjallisesti tai sähköisesti.