Jäsenmaksut

Jäsenmaksun suuruus vuonna 2024 on

 

on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja euromääräinen jäsenmaksu 5,00 €/kk. Jäsenmaksu peritään ennakonpidätyksen alaisesta palkasta

 • euromääräinen jäsenmaksu peritään jäseneltä, joka vähintään 30 päivän ajaksi on jäänyt ilman palkkaa tai ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta sekä työttömältä Kelan työttömyyspäivärahalla olevalta
 • euromääräinen jäsenmaksu peritään, jos palkattomuuden syy on:

opiskelu, äitiys-, isyys- tai vanhempainloma, hoitovapaa, määräaikainen työkyvyttömyys/kuntoutus, koulutustuki, koulutuspäiväraha tai palkaton virkavapaa/työloma

 • Jytyn työttömyyskassan maksamasta etuudesta esim. työttömyyspäiväraha ja vuorottelukorvaus, perii työttömyyskassa jäsenmaksun suoraan (vain liittojäsenmaksun) eli yhdistykselle ei makseta jäsenmaksua. Yhdistys on vapauttanut asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta suorittavat jäsenmaksusta.

 • eläkeläisjäseniltä peritään kannatusjäsenmaksua 40,00 €/vuosi

 • opiskelijäsenmaksua ei ole

 • jos haluat säilyttää yhdistyksen edut, niin huolehdi, että jäsenmaksusi on maksettu. Voit ilmoittaa jäsenasiainhoitajalle, jos haluat erota yhdistyksestämme.

On oma etusi, että jäsenyytesi jatkuu ilman katkoja. Jokaisen jäsenen on itse huolehdittava, että jäsenmaksut ja muut jäsentiedot ovat ajan tasalla. Eli jos jäät ilman varsinaista palkkaa yli 30 päivän ajaksi, on sinun maksettava euromääräistä jäsenmaksua. Päätöksen siitä tekee anomuksesta yhdistyksen hallitus. Ota yhteys jäsenasiainhoitajaan, jolta saat myös lomakkeita.

ILMOITA MUUTOKSISTA!

On erittäin tärkeää ilmoittaa jäsenasiainhoitajalle em. lisäksi, jos

 • osoitteesi, nimesi tai ammattinimikkeesi muuttuu

 • jäät eläkkeelle

 • pohjakoulutus/muu koulutus muuttuu

 • työnantaja vaihtuu

 • et halua kuulua yhdistykseemme tai vaihdat jäsenyhdistystä

Yhdistyksemme on liittojäsenmaksuperinnässä eli jäsenmaksut maksetaan ensin liittoon, joka tilittää yhdistykselle kuuluvan osuuden meille . Jäsenmaksut maksetaan Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n pankkitilille Nordea 155 530 - 108 226.

Liitto lähettää viitteet ohjeistuksineen suoraan itse maksaville jäsenille.

Yhdistyksen tiedot jäsenmaksun maksua varten:

Yhdistyksen nimi: Jyty Lieksa ry

Liittotunnus: 651

Yhdistyksen numero: 724

Alue/alaosasto: 1

Liitossa jäsenmaksuasioita hoitaa jäsenmaksurekisterisihteeri Niko Rautio.

Sähköposti: niko.rautio@jytyliitto.fi

 

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn ja Jytyn työttömyyskassan jäseneksi voit nyt liittyä helposti sähköisellä liittymishakemuksella. Jäsenyytesi alkaa ilmoittamastasi liittymispäivästä, joka voi olla aikaisintaan liittymishakemuksen täyttöpäivä. Jäsenhakemuksesi saapuminen vahvistetaan yleensä seuraavan arkivuorokauden aikana.

Lisätietoja ja liittymishakemus osoitteessa http://www.jytyliitto.fi/Sivu/liity